Αξιολόγηση Ανδρικής Γονιμότητας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Τι είναι η ανδρική υπογονιμότητα;

  Η ανδρική υπογονιμότητα επηρεάζει περίπου τα μισά από όλα τα υπογόνιμα ζευγάρια. Τις περισσότερες φορές η ποιότητα σπέρματος αξιολογείται σε περιπτώσεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες που επηρεάζουν την ανδρική γονιμότητα είναι οι παρακάτω:

  • τρόπος ζωής
  • προβλήματα με την παραγωγή σπέρματος(αζωοσπερμία)
  • προβλήματα λόγω μικρής παραγωγής σπέρματος(ολιγοσπερμία)
  • τρόπος κίνησης ή σχήμα του σπέρματος(τερατοσπερμία)
  • αντισώματα κατά του σπέρματος(αντισπερμιδικά αντισώματα)
  • ανωμαλίες χρωμοσωμάτων και DNA
  • ορμονικά προβλήματα στύσης και εκσπερμάτωσης.

  Ευτυχώς, οι περισσότερες αιτίες από τις παραπάνω διαγιγνώσκονται εύκολα και μπορούν να αντιμετωπιστούν από κάποιον έμπειρο ανδρολόγο, όπως ο Ιωάννης Μπελημπασάκης.

  Αξιολόγηση της ανδρικής γονιμότητας: Τρόποι βελτίωσης

  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι άνδρες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του σπέρματός τους. Ο κύκλος ζωής του σπέρματος είναι μόνο 72 ημέρες, επομένως με μερικές αλλαγές στον τρόπο ζωής πολλοί άνδρες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του σπέρματός τους σε λίγους μήνες.

  Ποιότητα σπέρματος και ανδρική γονιμότητα

  Η ποιότητα σπέρματος επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής του ατόμου ή από κάποιες ιατρικές παθήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο κάτωθι τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάσει την ποιότητά του:

  • το κάπνισμα
  • η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
  • τα ναρκωτικά συμπεριλαμβανομένων των στεροειδών
  • το υπερβολικό βάρος
  • ο δείκτης μάζας σώματος

  Επίσης, υπάρχουν κάποιες ιατρικές παθήσεις όπως η  κρυψορχία ή η ύπαρξη κάποιου ΣΜΝ που μπορεί να αλλοιώσουν την ποιότητα σπέρματος. Επίσης, κάποιο σοβαρό τραύμα στους όρχεις ή κάποια  οξεία ιογενής συνδρομή μπορεί να το  επηρεάσει προσωρινά. Οι αθλητικοί τραυματισμοί στη βουβωνική χώρα θα έχουν αντίκτυπο στην παραγωγή σπέρματος μόνο σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις.

  Δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι τα στενά ρούχα επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματός. Η διατροφή, οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα έχουν πραγματικά πολύ μικρή επίδραση και βελτιώνουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων σας.

  Ανδρική γονιμότητα & Ηλικία

  Αν και η επίδραση της ηλικίας στη γονιμότητα ενός άνδρα δεν είναι τόσο σημαντική όσο στις γυναίκες, παρατηρείται πτώση στην ποιότητα του σπέρματος μετά την ηλικία των 45 ετών. Μετά από αυτήν την ηλικία, ο όγκος, η κινητικότητα και η μορφολογία του σπέρματος μειώνεται και το DNA του σπέρματος βλάπτεται.

  Είναι καλή ένδειξη εάν έχετε συλλάβει ποτέ μωρό με οποιονδήποτε σύντροφο στο παρελθόν. Αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη ότι το σπέρμα σας δεν είναι συμβατό με την τωρινή σας σύντροφο, ή και όχι. Οι περαιτέρω εξετάσεις για την αξιολόγηση σπέρματος λύνουν σε έναν μεγάλο βαθμό τα προβλήματα γονιμότητας.

  Ανδρική γονιμότητα & Αιτίες πρόκλησης προβλημάτων και τρόποι αντιμετώπισης

  Παλίνδρομη εκσπερμάτιση

  Η παλίνδρομη εκσπερμάτιση είναι μια κατάσταση κατά την οποία μέρος ή όλο το σπέρμα ρέει προς τα πίσω στην ουροδόχο κύστη και όχι προς τα έξω μέσω της ουρήθρας κατά τη διάρκεια της εκσπερμάτωσης. Άρα, υπάρχει ελάχιστο ή καθόλου σπέρμα κατά την εκσπερμάτωση.

  Η παλίνδρομη εκσπερμάτιση διαπιστώνεται με δείγμα ούρων και σπέρματος. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενδομήτρια σπερματέγχυση, εξωσωματική γονιμοποίηση ή ICSI. Το σπέρμα συλλέγεται από τα ούρα ή  χειρουργικά από τον όρχι. Θα συζητήσουμε τις επιλογές σας για την βέλτιστη λύση.

  Ιδιοπαθής υπογονιμότητα – Αντισπερμιδικά αντισώματα

  Η  στειρότητα αυτή εμφανίζεται όταν ένας άνδρας αναπτύσσει αντισώματα κατά του δικού του σπέρματος. Τα αντισώματα αυτά προσκολλώνται στο σπέρμα επηρεάζοντας την κινητικότητα και την ικανότητά τους να διεισδύουν στην αυχενική βλέννη του ωαρίου. Η παρουσία αντισωμάτων κατά του σπέρματος είναι συνήθως αποτέλεσμα βαζεκτομής, τραυματισμού ή επέμβασης και η θεραπεία είναι η εξωσωματική με μικρογονιμοποίηση (ICSI).

  Υπερπρολακτιναιμία

  Ως υπερπρολακτιναιμία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία εντοπίζονται αυξημένα επίπεδα  προλακτίνης στο αίμα. Στους άνδρες αυτό μπορεί να προκαλέσει στειρότητα επηρεάζοντας τη λειτουργία των όρχεων, μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης, μειωμένη σεξουαλική ορμή και μη φυσιολογική παραγωγή σπέρματος. Εάν πάσχετε από υπερπρολακτιναιμία, θα σας καθοδηγήσουμε προς την αντιμετώπισή της.

  Απόφραξη ή απουσία σπερματικού πόρου

  Η απόφραξη στο αναπαραγωγικό σύστημα ενός άνδρα, συχνά στην επιδιδυμίδα ή στο σπερματικό πόρο, που εμποδίζει το σπέρμα να φτάσει στην ουρήθρα. Οι αποφράξεις στους άνδρες μπορεί να προκαλούνται από:

  • Κάποιο τραυματισμό
  • Βαζεκτομή
  • Συγγενής πάθηση(π.χ. κυστική ίνωση)
  • Χρωμοσωμική ανωμαλία

  Η απόφραξη ή η απουσία σπερματικού πόρου μπορεί να αντιμετωπιστεί με βιοψία όρχεων. Έτσι, επιτυγχάνεται η χειρουργική ανάκτηση σπέρματος από τον όρχι για χρήση σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

  Πώς αντιμετωπίζετε την ανδρική υπογονιμότητα με σύγχρονες τεχνικές εξωσωματικής;

  • Eξωσωματική με μικρογονιμοποίηση (ICSI)

  Εάν έχετε χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων, χαμηλή κινητικότητα ή τερατοσπερμία τότε η  μικρογονιμοποίηση (ICSI) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του κύκλου εξωσωματικής.

  • Τεχνική Ψηφιακής υψηλής μεγέθυνσης IMSI (High Digital Magnification IMSI)

  Για άνδρες με σοβαρά προβλήματα ή με υψηλά επίπεδα κατακερματισμού του DNA, η IMSI αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά γονιμοποίησης και εγκυμοσύνης, αφού επιτρέπει στον εμβρυολόγο να μεγεθύνει τις εικόνες σπέρματος πάνω από 7300x (σε σύγκριση με 200-400x στο τυπικό ICSI) και να επιλέξει το καταλληλότερο σπέρμα με βάση το μέγεθος και το σχήμα για γονιμοποίηση.

  • Μικροχειρουργική

  Η μικροχειρουργική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία οποιασδήποτε απόφραξης, αναστροφή βαζεκτομής ή χειρουργική ανάκτηση σπέρματος.

   

  Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ανδρικής γονιμότητας, επικοινωνήστε με τον έμπειρο Χειρουργό Ουρολόγο-Ανδρολόγο Ιωάννη Μπελημπασάκη. Ο Δρ. Μπελημπασάκης είναι απόλυτα εξειδικευμένος και χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνικές για την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας.

   

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ