Αζωοσπερμία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Τι είναι η αζωοσπερμία;

  Η αζωοσπερμία είναι ο ιατρικός όρος που χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει σπέρμα στην εκσπερμάτιση. Μπορεί να είναι «αποφρακτικής» αιτιολογίας, όπου υπάρχει απόφραξη που εμποδίζει το σπέρμα να εισέλθει στην εκσπερμάτιση ή μπορεί να είναι «μη αποφρακτικής» όταν οφείλεται σε μειωμένη παραγωγή σπέρματος από τον όρχι.

  Είναι συχνή η αζωοσπερμία;

  Ναι. Περίπου το 10% των υπογόνιμων ανδρών και το 1% όλων των ανδρών έχουν αζωοσπερμία. Στατιστικά 10% των ανδρών στον γενικό πληθυσμό θα είναι υπογόνιμοι και από αυτούς τους άνδρες 10% θα είναι αζωοσπερμικοί.

   

  Τι προκαλεί την αζωοσπερμία;

  Γνωρίζουμε πολλά πιθανά αίτια, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γενετικών παθήσεων όπως το σύνδρομο Klinefelter, θεραπείες όπως χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία, τα ναρκωτικά και ανατομικές ανωμαλίες όπως κιρσοκήλη ή η απουσία του σπερματικού πόρου.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, η αζωοσπερμία είναι πιθανό να οφείλεται σε παράγοντες που δεν κατανοούμε πλήρως, όπως γενετικές καταστάσεις, κακή ανάπτυξη των όρχεων ως έμβρυο/παιδί ή περιβαλλοντικές τοξίνες.

   

  Πώς γίνεται η διάγνωση της αζωοσπερμίας;

  Το σπερμοδιάγραμμα είναι απαραίτητο για την διάγνωση της πάθησης.

  αζωοσπερμία

   

  Εάν το αποτέλεσμα είναι όντως αζωοσπερμία, ποια είναι τα επόμενα βήματα;

  Μετά από την επίσκεψη στον Ανδρολόγο το πρώτο βήμα θα ήταν να κάνετε μια νέα ανάλυση σπέρματος σε ένα εργαστήριο που έχει μεγάλη εμπειρία στο σπέρμα και τις εξετάσεις σπέρματος.

   

  Μπορούμε να πούμε αν οφείλεται σε πρόβλημα απόφραξης ή ορχικής ατροφίας;

  Όχι με 100 τοις εκατό ακρίβεια, αλλά έχουμε μερικούς καλούς δείκτες. Πρώτον, μια πολύ προσεκτική φυσική εξέταση είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση του μεγέθους των όρχεων. Επιπλέον, εργαστηριακές εξετάσεις όπως συγκεκριμένες ορμόνες μπορούν να δώσουν ένδειξη της λειτουργίας των όρχεων.


  Η ύπαρξη αζωοσπερμίας σημαίνει ότι ο όρχις δεν παράγει σπέρμα;

  Δεν είναι απαραίτητο. Ο όρχις μπορεί να παράγει σπέρμα, αλλά μπορεί να μην είναι αρκετό για να βγει σε ικανή ποσότητα στην εκσπερμάτιση. Ο ειδικός Ανδρολόγος θα σας βοηθήσει στην διάγνωση.

   

  Ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση;

  Στην σύγχρονη πρακτική και στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορούμε να προβλέψουμε με σχετική ακρίβεια εάν ένας άνδρας έχει ή όχι αποφρακτική αιτία αζωοσπερμίας.  Στο παρελθόν είθισται να γίνονται διαγνωστικές βιοψίες όρχεος. Από τότε που ξεκινήσαμε να κάνουμε βιοψίες των όρχεων για την αναζήτηση σπέρματος, μάθαμε ότι διαφορετικές περιοχές του όρχεως μπορεί να εμφανίζουν διαφορετικά μοτίβα μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας.

  Για παράδειγμα, μια περιοχή μπορεί να παρουσιάζει μειωμένη παραγωγή ώριμου σπέρματος (υποσπερματογένεση ή διακοπή ωρίμανσης), ενώ μια άλλη περιοχή μπορεί να δείχνει την πλήρη απουσία πρόδρομων κυττάρων του σπέρματος (σύνδρομο μόνο για κύτταρα Sertoli). Συνήθως η μέθοδος microTESE, η οποία δίνει τις καλύτερες πιθανότητες εύρεσης σπέρματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξωσωματική γονιμοποίηση, επιτρέπει και την διάγνωση της αιτίας της αζωοσπερμίας.

   

   

   

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ