Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Περίπου το 25% των ζευγαριών αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία καταφέρνουν να τεκνοποιήσουν με τη βοήθεια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Εκτιμάται ότι σχεδόν ένα στα 6 ζευγάρια με συχνές ερωτικές επαφές για ένα χρόνο χωρίς τη χρήση κάποιας αντισυλληπτικής μεθόδου αδυνατεί να συλλάβει. Στο 35% των περιπτώσεων η υπογονιμότητα οφείλεται σε προβλήματα της γυναίκας, στο 25% η αιτία κρύβεται στον άνδρα και στις υπόλοιπες περιπτώσεις πρόκειται είτε για προβλήματα και των δύο είτε τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ωάρια γονιμοποιούνται από σπερματοζωάρια εκτός του ανθρωπίνου οργανισμού.  Η διαδικασία περιλαμβάνει διέγερση και ωρίμανση ωοθυλακίων, τη διακολπική λήψη ωαρίων από τα ωοθυλάκια, τη γονιμοποίησή τους με σπερματοζωάρια στο εργαστήριο. Τα γονιμοποιημένα ωάρια καλλιεργούνται για 2-5 ημέρες σε καλλιεργητικό υγρό και σε κατάλληλες συνθήκες επώασης και στη συνέχεια, μία επιλογή εμβρύων μεταφέρεται στη μήτρα διά μέσου του τραχήλου.

Η λήψη ωαρίων γίνεται με μία ελαφριά ύπνωση που λέγεται μέθη και διαρκεί λίγα λεπτά, και η τοποθέτηση γίνεται εντελώς ανώδυνα όπως το τεστ Παπανικολάου. Σαν μέθοδος είναι δοκιμασμένη πάνω από είκοσι χρόνια στην Ελλάδα, από το 1978 στον κόσμο και οι κίνδυνοι είναι ελάχιστοι.

 

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι ουσιαστικά μέθοδοι που υποβοηθούν και ενισχύουν το γεννητικό σύστημα της γυναίκας.

 • Παρακολούθηση του φυσικού κύκλου με τη βοήθεια υπερηχογραφημάτων προκειμένου να εντοπιστεί η καταλληλότερη μέρα ωορρηξίας και να ακολουθήσει προγραμματισμένη επαφή του ζευγαριού. Σε κάποιες περιπτώσεις χορηγείται μία ένεση χοριακής γοναδοτροφίνης για την ωρίμανση του ωαρίου.
 • Πρόκληση ωορρηξίας με τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για φυσιολογική σύλληψη.
 • Σπερματέγχυση. Πρόκειται για μία ανώδυνη διαδικασία κατά την οποία τοποθετείται απευθείας στη μήτρα το σπέρμα του συντρόφου, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σε ειδικό εργαστήριο. Σκοπός της μεθόδου είναι να συναντηθούν πιο γρήγορα και πιο εύκολα το σπέρμα και το ώριμο ωάριο.

 

Διάγνωση

Οι βασικές εξετάσεις για τη διάγνωση της υπογονιμότητας στην γυναίκα είναι ένα διακολπικό περηχογράφημα και εξετάσεις για το ορμονικό προφίλ της, ενώ για τον άνδρα απαιτείται έλεγχος με σπερμοδιάγραμμα και καλλιέργεια σπέρματος. Πολλές φορές για την εκτίμηση των ωοθηκικών εφεδρειών και τον έλεγχο της ωοθυλακιορρηξίας απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις, όπως σειρά υπερηχογραφημάτων σε συγκεκριμένες μέρες του κύκλου, υστεροσαλπιγγογραφία, λαπαροσκόπηση ή περαιτέρω ορμονικός έλεγχος.

Για τον άντρα τα αίτια υπογονιμότητας είναι:

 • Χρόνιες λοιμώξεις
 • Κιρσοκήλη
 • Υπογοναδισμός
 • Απόφραξη ή απουσία των σπερματικών πόρων
 • Στυτική δυσλειτουργία
 • Γενετικά αίτια
 • Αντισώματα
 • Προβλήματα σπέρματος

 

Μέθοδοι και Τεχνικές IVF

Η εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 • Εξωσωματική σε Φυσικό Κύκλο πραγματοποιείται μεν στο εμβρυολογικό εργαστήριο, όμως χρησιμοποιεί μόνο το ένα ωάριο που παρήγε η γυναίκα κατά τη φυσιολογική της μηνιαία ωορρηξία. Η γυναίκα δεν παίρνει φάρμακα ωοθηκικής διέγερσης. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι σχετικά μειωμένες σε σχέση με την κλασική μέθοδο εξωσωματικής.
 • Kλασική μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) γίνεται με φάρμακα διέγερσης των ωοθηκών για ανάπτυξη πολλαπλών ώριμων ωοθυλακίων ταυτόχρονα.
 • Mικρογονιμοποίηση (ICSI) χρησιμοποιείται όταν παρεμποδίζεται η διείσδυση του σπέρματος στο ωάριο λόγω ανδρικής υπογονιμότητας. Σε αυτήν τη διαδικασία τα ωάρια καθαρίζονται και επιλέγονται τα πλέον ώριμα και κατάλληλα από τα κοκκιώδη κύτταρα που τα περιβάλλουν. Η μικρογονιμοποίηση γίνεται από 2 – 10 ώρες μετά την ωοληψία. Μια οπή στο περίβλημα του ωαρίου ανοίγεται, ώστε ένα σπερματοζωάριο να μπει στο εσωτερικό του ωαρίου.

 

Βιοψία όρχεος

Το 1% των ανδρών πάσχουν από αζωοσπερμία και το 10% αυτών που κάνουν εξετάσεις για γονιμότητα, έχουν την ίδια κλινική εικόνα.

Αρχικά γίνεται διερέυνηση της  αζωοσπερμίας, μέσω ενός σπερμοδιαγράμματος, το οποίο μπορεί αν χρειάζεται να επαναλήφθεί. Ο σκοπός είναι να δείξει αν υπάρχουν σπερματοζωάρια, ζωντανά ή μη, οπότε τότε μόνο διενεργείται βιοψία όρχεων.

Η βιοψία όρχεων θα δείξει αν υπάρχουν σπερματοζωάρια ή όχι ή προκάτοχοι των σπερματοζωαρίων. Τα σπερματοζωάρια που θα βρεθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης. Οι μελέτες δείχνουν ότι το ιδανικό είναι  να υπάρχει η δυνατότητα, η επέμβαση να γίνει την ίδια ημέρα της ωοληψίας, ώστε αν υπάρξει κάποιο ζωντανό σπερματοζωάριο, να γονιμοποιηθεί το ένα και μοναδικό ωάριο. Και βέβαια, ότι άλλο σπερματοζωάριο βρεθεί, μπορεί να καταψυχθεί για επόμενες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.Επομένως, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί η επέμβαση. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται και ιστολογική εξέταση του υλικού για ανεύρεση τυχόν άλλων συνυπαρχουσών ανατομικών ανωμαλιών.

Η βιοψία όρχεος γίνεται με αναισθησία και χρησιμοποιείται τεχνική μικροχειρουργικής. Δεν είναι επώδυνη και περιλαμβάνει ημερήσια νοσηλεία, δηλαδή ο άνδρας πάει στο σπίτι του την ίδια ημέρα. Τα δε δείγματα, εξετάζονται σε ειδικά κέντρα από εμβρυολόγους για την ανίχνευση ζωντανών σπερματοζωαρίων.

Η αζωοσπερμία, είναι γενικά είτε λόγω απόφραξης του σπερματικού πόρου (εκ γενετής ή μετά από επεμβάσεις) ή λόγω γονιδιακών και ορμονικών  διαταραχών με αποτέλεσμα το παρέγχυμα του ανδρικού όρχι να έχει υποστεί ατροφία

Η μέθοδος της βιοψίας όρχεων, συνδυάζεται άριστα με την μικρογονιμοποίηση, έχει καλά αποτελέσματα και αρκετά υψηλά ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης.

Θεωρείται η πιο σίγουρη και καλή λύση, στην σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα.

 

Κριτήρια για εξωσωματική γονιμοποίηση

Ο νόμος επιτρέπει την πραγματοποίηση της εξωσωματικής γονιμοποίησης μέχρι το 47ο έτος μίας γυναίκας. Όμως μετά το 35ο έτος, η γονιμότητα της γυναίκας μειώνεται. Για αυτό καλό είναι να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος. Δεν σημαίνει ότι μία γυναίκα δεν παράγει ωοθυλάκια μετά το 35ο έτος, αλλά το γενετικό της υλικό μειώνεται. Το ίδιο ισχύει και για το σπέρμα του άντρα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ